عشـــــق تلـــــــــخ
خدایا عشقی که بهم دادیو ازم پس گرفتیــــــــ
<

از اين كه به اين وبلاگ اومديد خيلي ممنونم

لطفا در مورد كارهام نظر تون رو بدين        نظر بدين 

           نظر بدين          نظر بدين   

نظر بدين        نظر بدين

نظر يادتون نره

البته اگه دوست داشتيد

دوستون دارم

 

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           
چهار شنبه 6 ارديبهشت 1396برچسب:, :: 17:4
پـیــمـــــــــان شـــــــجاعـــــــی

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           
 
 
 
غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت...!!!
 
 
وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ،
 
 
دست به سینه ایستاده ای !!!
 
 
من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... !
.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی!
    نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

هــیچکس��
بیکس نیـسـت��
امـــا ��
✔دمش گرمـــ✔
اونی کهـ��
با هــرکس نیـست ��

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

هر کـسی رو می تـونستـم دوست داشتـه بـاشم
اگـر
دوست داشتـن را از تـو شروع نـمی کردم...

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

ای خدا تواین روزا ...

به هرکی دل بستم...

یه روزهمه فهمیدن...

بهم خندیدن خدایا...

مگه عاشق شدنم یه جرمه...

خداجون دوستش دارم چیکارکنم.

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

دیوانگی شاخ ودم ندارد.

همین که ساعت ها و روزها.

به فکرو خیال کسی هستی که به فکرت نیست.

خود نوعی دیوانگیست...واقعا!!!

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

به بعضی ها تو زندگی باید گفت....

من چشم میذارم.....

تو فقط گمشو.....

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

تو …

نمیدانم نامت را چه بگذارم …
مخاطب خاص !
تمام زندگی !
دلیل نفس کشیدن !
همه ی وجود …
یا تنها عشقم …

به هرنامی که باشی بدان …

آرام …
تا ابد...
برایت جــــــ♥ــــــان میدهم ...  f01647d1dc6ec56af81fd2906723d332-425

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

وقتی نمی‌رسی...!
شاید پایت را،
جایی جا گذاشته‌ای
وقتی نمی‌شود گذشت
باید دوست داشت.

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

http://www.abartazeha.ir/wp-content/uploads/2015/06/photos-text-beautiful-abartazeha-ir-5.jpg

 

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595095_593.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595097_520.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595098_943.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595099_131.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595100_118.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595103_138.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595104_942.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/595105_268.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599447_995.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599448_418.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599449_322.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599450_595.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599451_587.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599453_947.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599454_947.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599455_149.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599456_913.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599457_187.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599458_754.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599460_577.jpg


http://mj5.persianfun.info/img/94/5/Naghl-Ghol32/599461_794.jpg

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

.وبلاگ عشق تلخ یکی از عاشقونه و غمگين ترين وبلاگ ها (لطفا نظر يادتون نره)

           

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 صفحه بعد

درباره وبلاگ


از اين كه به وبلاگ اومدین ممنونم....امیدوارم که از مطالب استفاده کنین
آخرین مطالب
type="application/x-shockwave-flash" data="http://dl.paeizi.ir/music/player/4.swf" width="60" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer">

&autostart=1&autoreplay=1&showtime=1&volume=100&volumecolor=0xBE7FAB&equalizercolor=0xBE7FAB&theme=violet" />
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان عشق تلخ و آدرس .eshghtalkh.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته  در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

سلام...از اینکه به وبلاگم اومدید ممنونم.هر روز با جدیدترین و غمگین ترین مطالب عاشقانه با شما هستم...نظــــــــــر هــــــم یـــــــادتـــــــون نـــــــــــره.
ابزار وبلاگنویسی

کد این آهنگ

کد متحرک کردن عنوان وب


تماس با ما
کد +1 گوگل

کد تغییر شکل موس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 24
بازدید هفته : 89
بازدید ماه : 478
بازدید کل : 226229
تعداد مطالب : 385
تعداد نظرات : 28
تعداد آنلاین : 1Alternative content


آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 24
بازدید هفته : 89
بازدید ماه : 478
بازدید کل : 226229
تعداد مطالب : 385
تعداد نظرات : 28
تعداد آنلاین : 1

<-PollName->

<-PollItems->

Menu

Dynamic Drive
What's New
What's Hot
FAQs
More Zone


a href="ymsgr:sendim?Your ID"><-PollName->

<-PollItems->

<-PollName->

<-PollItems->

دریافت کد خداحافظی